پروفسورهای شهید سلطانی

در مبحث توان گفتيم كه هر عدد را در خودش ضرب كنيم مجذور آن عدد به دست مي آيد مثلا مجذور عدد 7 عدد 49 و مجذور عدد 4 عدد 16 مي باشد به عدد 7 كه اگر در خودش ضرب  شود عدد 49 حاصل مي شود. اصطلاحا جذر عدد 49 مي گوييم و عدد 4 كه اگر در خودش ضرب شود عدد 16 حاصل مي شود جذر عدد 16 مي گوييم.

جذر عدد 25 را به صورت 25 (راديكال 25) و جذر عدد 16 را بصورت 16 (راديكال 16) مي‌نويسيم.

 

نكته: جذر حاصل ضرب دو يا چند عدد برابر است با حاصل ضرب جذرهاي آنها.  

 

                             b ×  a = b× a 

نكته: جذر حاصل تقسيم دو عدد برابر است با حاصل تقسيم جذرهاي آنها.               

 

نكته: اعداد منفي جذر ندارند.

 

نكته: راديكال سيب، اگر به توان 2 برسد جواب همان سيب ميشود.                   5= 2(5)

 

نكته: براي جمع يا تفريق دو راديكال بايد حاصل هر راديكال را جداگانه حساب كنيم و سپس حاصل ها را با هم جمع و يا از هم كم كنيم.

a+b                                                                                        a+b

نكته: اگر در زير راديكال جمع يا تفريق دو يا چند عدد وجود داشته باشد، ابتدا جمع يا تفريق آنها را انجام دهيم و سپس از حاصل جمع يا حاصل تفريق آنها جذر مي گيريم.

 

مجذور كامل: عددي است كه جذر آن دقيق باشد مثلا اعدادي مثل 25 و 36 و غيره مجذور كامل هستند زيرا                                                                5= 25، 6=36

 

توجه: اعدادطبيعي كوچك تر از 100 كه مجذور كامل هستند و امسال نيز كاربرد زيادي براي جذرگيري دارند عبارتند از :

100، 81، 64، 49، 36، 25،  16،  9 ، 4، 1

 

 

 

                                               جذر تقريبي

 

اعدادي كه مجذور كامل نباشند جذر آنها دقيق و كامل نيست.

 

يادآوري : اگر يك عدد اعشاري را بر 10 تقسيم كنيم مميز آن يك رقم به سمت چپ مي رود . پس:             598/0=10: 59/8

 

            نكته: اگر بخواهيم جذر اعدادي مانند 2/0، 3/0، 4/0، 5/0، 6/0، 7/0، 8/0و 9/0 كه بين صفر و يك هستند و فقط يك رقم اعشاري دارند را بگيريم كافي است كه در جلو آنها صفر بگذاريم تا به صورت 20%، 30%، 40% ، 50%، 60%، 70%، 80%،‌90 درآيند و سپس جذر آنها را مانند مثال قبل مي گيريم.

            مثال : از عدد 5/0 جذر بگيريد.      =0/50 =0/50

 

 

 

 

 

سوال1: مجذور يك عدد مثبت، عددي مثبت است يا منفي؟ مثبت

 

سوال2 : مجذور يك عدد منفي، عددي مثبت است يا منفي؟ مثبت

 

سوال3: آيا عددي را مي شناسيد كه اگر آن را در خوش ضرب كنيد حاصل منفي شود؟ خير

 

سوال 4: آيا اعداد منفي جذر دارند ؟ چرا؟ خير به دليل سوال 3

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  ۸۹/۱۲/۰۴ساعت 14:26  توسط گروه پاسکال | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
من مهدی اکبری نسب هستم سرگروه گروه paskal از مدرسه شهید سلطانی امید وارم که در اینده خودم و گروهم به موفقیت های بزرگی برسیم

نوشته های پیشین
۹۰/۰۲/۰۱ - ۹۰/۰۲/۳۱
۸۹/۱۲/۰۱ - ۸۹/۱۲/۲۹
۸۹/۱۱/۰۱ - ۸۹/۱۱/۳۰
پیوندها
ریاضی
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM